Skriv til os

Reklamationsret

Midtjysk Bilhus ApS

Reklamationsret på brugte biler

Alder, købspris og stand

Vil du reklamere over fejl og mangler på din brugte bil, skal det dog ses i forhold til bilens alder, købspris, stand, understreger Forbrugerrådet.

Buler, knuste/ revnede ruder og andre mangler, som du selv kan se på købstidspunktet, kan du ikke klage over.

Hvis fejl og mangler er beskrevet i salgsannoncen, kan du heller ikke reklamere over dem senere.

Almindeligt og forventeligt slid

Fejl, der blot skyldes almindeligt og forventeligt slid på bilen, er ikke omfattet af reklamationsretten.

Læs mere her om Garanti eller reklamationsret: Hvad er forskellen?

Tjek bilen, før du køber

 • Tjek bilens registreringsattest, servicehæfte og eventuel synsrapport, før du køber. Det fortæller dig om bilens stand, og det kan afsløre eventuelt fusk med kilometertælleren.
 • Få tjekket bilen af en fagmand. Få eventuelt lavet en brugtbilsattest – udgifterne kan hurtigt være tjent ind, hvis testen opdager graverende fejl, som skal udbedres.
 • Undersøg oplysninger om bilen i det landsdækkende register ”Bilbogen”. Her kan du for eksempel se, om der er gæld i bilen.
 • Sørg for, at alle dine aftaler med forhandleren står i slutsedlen, før du skriver under.

Henvend dig til forhandleren først

Vil du klage over dit bilkøb, skal du først kontakte forhandleren og prøve at nå til enighed med ham.

Kan bilforhandleren og du ikke blive enige, kan du kontakte Ankenævn for biler.

Ankenævn for biler

Køb

Ankenævn for biler behandler kun klager over forbrugerkøb. Et forbrugerkøb er et køb, som en forbruger foretager hos en erhvervsdrivende, der handler inden for sit erhverv, når forbrugeren hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Ankenævnet behandler således ikke klager over handelskøb, hvorved forstås købsaftaler, som indgås mellem to erhvervsdrivende. Ankenævnet behandler heller ikke klager over civilkøb, dvs. købsaftaler indgået mellem to private.

Ifølge købeloven har køber altid en 24 måneders reklamationsfrist vedrørende mangler, der var til stede på leveringstidspunktet. Mangler, der konstateres inden for de første 6 måneder efter levering, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre andet sandsynliggøres (formodningsreglen). Konstateres manglen senere end 6 måneder efter leveringen, skal køber bevise, at der er tale om en mangel, og at den var til stede på leveringstidspunktet. En fejl udgør ikke altid en mangel i købelovens forstand. Almindelig slitage betragtes normalt ikke som en mangel. Mangelsbegrebet er nærmere defineret i købelovens § 75a og § 76 (du finder et link til købeloven under punktet om “Om Ankenævn for biler”). Du kan læse tidligere afgørelser vedrørende mangelsbegrebet under punktet “Udvalgte afgørelser”.

Reparation

Købeloven finder ikke anvendelse på aftaler om reparation. Hvis du som forbruger er utilfreds med en udført reparation, kan du derfor ikke påberåbe dig købelovens reklamationsregler. Her finder aftalelovens og forældelseslovens almindelige regler anvendelse.

Ønsker du som forbruger at drøfte en mulig klagesag, er du velkommen til at kontakte ankenævnets sekretariat telefonisk. Sekretariatet har ikke mulighed for at yde egentlig partsrådgivning. Er du medlem af FDM, kan du kontakte FDM’s rådgivning.

Du kan læse mere om dine rettigheder som forbruger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens portal www.forbrug.dk

I forbindelse med oprettelsen af en klagesag skal du være opmærksom på, at du vil blive bedt om at indbetale et klagegebyr på 400 kr.

Du får dit klagegebyr tilbage, hvis:

 • sagen når frem til afgørelse i ankenævnet, og du i væsentligt omfang får medhold i din klage
 • ankenævnet afviser sagen som uegnet til behandling.

Ankenævn for biler kan kun behandle din klage, hvis:

 • du allerede har klaget til forhandleren/værkstedet, uden at I kunne finde en løsning på sagen
 • du er en privatperson og selv ejer bilen (eller har en skriftlig fuldmagt fra ejeren til at gennemføre klagesagen)
 • bilen er en person- eller varebil med en registreret totalvægt til og med 3.500 kg
 • bilen har kostet mere end 10.000 kr. – når du klager over køb
 • reparationen/serviceydelsen har kostet mere end 1.500 kr. – når du klager over reparation/serviceydelse
 • den forhandler (ny- eller brugtbilforhandler) eller reparatør, som du klager over, skal som udgangspunkt være beliggende her i landet.

For at gøre sagsbehandlingstiden kortere bedes du, allerede når du opretter klagen, i videst muligt omfang vedhæfte:

 • registreringsattest (del 1) samt slutseddel/købsaftale/faktura, som dokumenterer købet/reparationen; husk i den forbindelse at slette eventuelle CPR-numre

Det letter sagsbehandlingen, hvis samme bilag kun vedhæftes én gang. Det letter ligeledes sagsbehandlingen, hvis mailkorrespondance vedhæftes i kronologisk rækkefølge og uden gentagelser af tidligere e-mails, dvs. hvis hver e-mail kun medtages én gang.

Det er ikke muligt at uploade lyd- og videofiler via ankenævnets klagesystem på bilklage.dk, og ankenævnet modtager ikke USB-nøgler med sådanne optagelser. Ønsker du, at nævnet skal høre/se optagelser, bedes du benytte en onlinetjeneste som fx Dropbox. Herefter kan du sende ankenævnet et link til optagelserne.

For at kunne klage via vores hjemmeside her på www.bilklage.dk er det et krav, at du har adgang til en e-mailadresse. Hvis du ikke har en e-mailadresse, kan du fx oprette en gratis Gmail eller Hotmail/Outlook.com.

Selvom klagesystemet udsender notifikationer til sagsparterne, når der er nyt i de enkelte sager, er sagsparterne under alle omstændigheder altid forpligtede til selv at følge egne sager i klagesystemet. På grund af den enkelte sagsparts egne sikkerhedsindstillinger kan det nemlig ikke garanteres, at alle notifikationer altid modtages af den enkelte sagspart.
Alle sager behandles i overensstemmelse med ankenævnets privatlivspolitik, som du kan læse her.

Klager skal som udgangspunkt indgives på dansk, og sagsbehandlingen foregår ligeledes på dansk. Den endelige afgørelse affattes på dansk.

Du kan klage over alle forhandlere og værksteder, der er beliggende her i landet. Klager du imidlertid over en forhandler eller et værksted, der ikke er medlem af en af de bilbrancheorganisationer, der står bag Ankenævn for biler, vil sagsbehandlingstiden kunne blive lidt længere, idet sekretariatet i Ankenævn for biler først skal indhente kontaktinformationer på forhandleren/værkstedet. På forsiden af hjemmesiden www.bilklage.dk kan du tjekke, om en forhandler eller et værksted er medlem af en af brancheforeningerne bag Ankenævn for biler.

Ankenævnet behandler ikke klager over synsvirksomheders afgørelser i forbindelse med syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen er klageinstans i disse sager.

Hvis du har problemer med at klage via www.bilklage.dk, eller ønsker du i øvrigt vejledning, er du altid velkommen til ringe til os på 32 71 29 29 (hverdage kl. 10-12) eller sende en mail til sekretariat@bilklage.dk. Skriftlige henvendelser besvares normalt inden for 1-3 arbejdsdage.